Odkup pohledávek

Realizujeme odkupy pohledávek přímou cestou, zpravidla na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Díky této smlouvě dochází de facto okamžitě k ukončení stávajícího vztahu věřitel-dlužník, který poté přechází na společnost LEXICO, a.s. Tato služba  je správným nástrojem pro všechny společnosti se zájmem o okamžité vylepšení likvidity a dlouhodobé efektivní řízení pracovního kapitálu.