Zásady pro dlužníky

Níže jsme pro vás připravili několik základních pravidel, jejichž dodržování výrazně přispěje k rychlejšímu a snadnějšímu řešení vymáhané pohledávky.

Přijměte zodpovědnost

Přijměte odpovědnost a postavte se problémům čelem.

Komunikujte s námi

Dlužníci velmi často volí metodu „hlavy v písku“ a neuvědomují si, že jedině otevřená komunikace může pomoci a hlavně předcházet ještě větším problémům. Proto doporučujeme, abyste odpovídali na dotazy, reagovaly na výzvy, brali telefony.

Buďte upřímní a hovořte pravdu

Vždy hovořte pravdu a buďte upřímní. Je to jediná cesta k získání důvěry a snažšímu řešení situace.

Dodržujte své slovo

Snažte se držet slovo a plnit sliby, které jste dali. Dodržování slibů je základem pro řešení všech typů neshod.

Už nic neodkládejte

Situace, do níž jste se dostali velmi pravděpodobně vznikla právě díky oddalování problémů. Přestaňte odkládat a začněte věci řešit.

Neslibujte nemožné

Slibovat nemožné se jednání o pohledávkách prostě nevyplácí. Prostě neslibujte nic, co nemůžete splnit.

Reagujte s rozmyslem

Byť to může být těžké, znažte se odprostit od emotivního jednání. Přemrštěné, rozrušené reakce vám mohou zbytečně uškodit.

Vždy se snažte domluvit.

Ne každý spor musí končit soudem. Vzájemná domluva je vždy jednodušší řešení.

Vyhledejte právní pomoc

Cítíte křivdu nebo si jen nejste jisti správností postupu? Neváhejte vyhledat právní pomoc.

Nevěřte internetovým diskusím.

Pokud možno, nevěřte internetovým fórům. Pod pláštěm anonymity je jednoduché se ukrýt a dávat zaručené rady, které však nemusí fungovat. Místo diskusí raději přímo vyhledejte právní pomoc.